plakat

Statut Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

Regulamin Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

Załączniki do programu wychowawczo profilaktycznego

Program wychowawczo profilaktyczny

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych