plakat

Egzamin maturalny

INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW DEKLARUJĄCYCH PONOWNE PRZYSTĄPNIENIE DO EGZAMINU MATURALNEGO

W CZĘŚCI USTNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO

Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego z części ustnej z języka polskiego, przystępując ponownie do egzaminu, wskazuje w deklaracji poprzednio wybrany temat lub nowy temat z listy tematów obowiązujących w szkole w roku szkolnym:

 

 

Strony WWW na temat egzaminu maturalnego:

OKE Gdańsk

CKE - Centralna Komisja Egzaminacyjna

 

Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 r. - aktualizacja 24.04.2020 r.

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020 - aktualizacja 20.05.2020 r.

 

Materiały i przybory pomocnicze - maj 2020 r.

 

Klauzula przetrwarzania danych osobowych - RODO

 

Lista systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania - egzamin maturalny z informatyki - maj 2020 r.

 


Pliki:

Klauzula - RODO
Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2014-2015