Egzamin maturalny

INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW DEKLARUJĄCYCH PONOWNE PRZYSTĄPNIENIE DO EGZAMINU MATURALNEGO

W CZĘŚCI USTNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO

Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego z części ustnej z języka polskiego, przystępując ponownie do egzaminu, wskazuje w deklaracji poprzednio wybrany temat lub nowy temat z listy tematów obowiązujących w szkole w roku szkolnym:

 

 

Strony WWW na temat egzaminu maturalnego:

Terminy egzaminów

Deklaracja przystąpienia

OKE Gdańsk

CKE - Centralna Komisja Egzaminacyjna

 

 

Szkolenie z zakresu procedur obowiązujących na egzaminie maturalnym 2018 r.

 

Dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017-2018

 

Komunikat w sprawie opłat za egzamin maturalny w 2018 r.

 

Materiały i przybory pomocnicze - maj 2018 r.

 

Lista systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania - egzamin maturalny z informatyki - maj 2018 r.

 

Opłata za egzamin maturalny w roku szkolnym 2017-2018

Egzamin pisemny z matematyki - kalkulator

Kursy przygotowujące do matury - konkurencyjne ceny


Pliki:

Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2014-2015
Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2013-2014