plakat

Do pobrania:

Dla ucznia

Dla pracownika

Dla słuchacza

Dla uczestnika KKZ

Dla gimnazjalisty

Logo szkoły


Pliki:

2020_05_20_EM_Informacja
plakat-znamie-znam-je
harmonogram_egzaminow_2020
Podanie o przyjęcie do internatu
Podanie do szkoły dla absolwentów szkoły podstawowej
Wspieranie przechodzenia na rynek pracy .
zestaw podręczników-2019_2020-BSIpoGIm
zestaw podręczników-2019_2020-BSIpoSP
zestaw podręczników-2019_2020-Tech-po-Gim
zestaw podręczników-2019_2020-Tech-po-SP
Szkolny zestaw programów nauczania przed.ogólnokształcących po GIM
Szkolny zestaw programów nauczania przed.ogólnokształcących po SP
zestaw programów nauczania 2018-2019-zawodowe po GIM
zestaw programów nauczania 2018-2019-zawodowe po SP
Doposazenie_pracowni_e_el_ps
Spis telefonów
Załączniki do programu wychowawczo profilaktycznego
Program wychowawczo profilaktyczny
Wniosek o wydanie duplikatu
Informacja o szkole 2016