ZS, CKU W Gronowie informuje, że w dniu 30.09.2017 zostały uruchomione Kwalifikacyjne
Kursy Zawodowe w następujących kwalifikacjach:

 


Osoby zainteresowane nauką prosimy o kontakt z sekretariatem uczniowskim 56 678-40-
82/83, dokumenty przyjmujemy do 12.10.2017 r.