plakat

 

 

W tym miejscu uczniowie oraz słuchacze mogą pobrać dokumentację dotyczącą odbywania praktyki zawodowej.


 

 W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 MOŻLIWY JEST TAKŻE OBIEG  ELEKTRONICZNY DOKUMENTÓW TZN. WYSYŁACIE SKAN LUB ZDJĘCIE DOKUMENTU @ A ORYGINAŁ DOSTARCZYCIE PO USTABILIZOWANIU SYTUACJI EPIDEMICZNEJ

 

Przypominam, że w celu zaliczenia praktyki należy:

 

 

 

Należy pamiętać, że odbycie praktyki zawodowej jest koniecznym elementem potrzebnym do uzyskania sukcesu edukacyjnego - pomyślnego zakończenia nauki.


Pliki:

Technikum
Szkoły Policealne
KKZ