Rekrutacja do szkół dla młodzieży

Zapraszamy do jednej z naszych szkół:

 

Liceum Ogólnokształcące

Technikum

Proponujemy następujące 3 kierunki kształcenia:

Oferujemy kształcenie w następujących kierunkach:

 

Szkoła Branżowa I Stopnia

Oferujemy wiele kierunków kształcenia. W przypadku wybrania zawodów:

oferujemy zajęcia praktyczne w naszych warsztatach szkolnych, pracowni gastronomicznej.

W przypadku wybrania innych zawódów takich jak fryzjer, cukiernik czy piekarz uczeń musi sam wybrać zakład pracy w którym będzie odbywał zajęcia praktyczne.

Informacje na temat procesu rekrutacji - punktacja i terminy

Badania lekarskie - dla kandydatów do technikum i szkoły zawodowej

Kurs nauki jazdy kat. B


Pliki:

Podanie do szkoły - wniosek
Podanie o przyjęcie do internatu