plakat

Rekrutacja do szkół dla dorosłych

Zapraszamy do bezpłatnego zdobywania wiedzy i umiejętności w następujących szkołach:

 

Podanie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Podanie do Szkoły Policealnej dla Dorosłych

 

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Szkoła Policealna dla Dorosłych

3 - letnie (6 semestrów) na podbudowie:

 

  • gimnazjum,
  • 8 - letniej szkoły podstawowej (sprzed reformy oświatowej wprowadzającej gimnazja),
  • zasadniczej szkoły zawodowej (absolwenci przyjmowani są na 3 semestr).

na podbudowie szkoły średniej (liceum lub technikum, nie jest wymagana matura) kształcąca w zawodzie:

 

 

 


Pliki:

Podanie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
Podanie do Szkoły Policealnej dla Dorosłych