plakat

 

Oferujemy naukę w następujących typach szkół:

Szkoły dla młodzieży:

Szkoły dla dorosłych:

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Prowadzimy kursy w następujących zawodach: